Cuadros

Técnica Mixta (20x20 cm)

Técnica Mixta s/Tela (60 cm x 80 cm)


Acrílico s/Tela (60 cm x 80 cm)


Pastel s/Tela (20 cm x 40 com)


Pastel s/Tela (20 cm x 40 cm)


Pastel s/Tela (18 cm x 24 cm)


Óleo y Collage (30 cm x 30 cm)


Óleo y Collage s/Tela (60 cm x 80 cm)


Óleo y Collage s/Tela (60 cm x 80 cm)


Óleo y Collage s/Tela (80 cm x 100 cm)


Óleo y Collage s/Tela (60 cm x 80 cm)


Óleo y Collage s/Tela (20 cm x 60 cm)


Técnica Mixta (20 cm x 20 cm)


Técnica Mixta (20 cm x 20 cm)


Óleo y Collage s/Tela (18 cm x 24 cm)


Óleo y Collage s/Tela (18 cm x 24 cm)Óleo y Collage s/Tela (60 cm x 80 cm)


Acrílico s/Tela (10 cm x 15 cm)


Óleos/Tela (10 cm x 15 cm)


Técnica Mixta s/Tela (100 cm x 120 cm)


Acrílico s/Tela (40 cm x 40 cm)


Acrílico s/Tela (50 cm x 50 com)